Pladsen koster kr. 10.650 pr måned. Heraf udgør egenbetaling kr. 3.298.

Tilskud fra Egedal Kommune kr. 7.352 (2024). Du betaler ikke skat af tilskuddet, da jeg betaler skat af min fulde løn. Tilskuddet kan variere fra år til år.

Det er simpelt at søge tilskuddet via www.borger.dk hvilket vi gør sammen. Husk nemid nøglekort!

Der betales i 12 måneder om året.

Vi underskriver også en pasningsaftale, med opsigelsesvarsel og andre praktiske ting, der skal være i orden.

Søskendetilskud

Er der i hjemmet flere børn der er indmeldt i institution / dagpleje / SFO, ydes der søskenderabat på den billigste plads.

Hvad koster privat pasning i forhold til vuggestue?

Vuggestue er eneste kommunale tilbud i Slagslunde/ Buresø. Det koster kr. 3.923 inkl. mad. Merpris kr. 625

Merpris kr.  pr. år

7.500

 
Regler for tilskud

For at være berettiget til tilskud fra kommunen, er det vigtigt, at du har fået tilbudt en kommunal dagpleje eller institutionsplads. Har du ikke det, kan der ikke ydes tilskud til en privat plads.

Har dit barn allerede en kommunal institutionsplads, kan denne opsiges med 2 måneders varsel til den første i måneden, og dit barn kan derefter starte i den private pasningsordning med tilskud. Bemærk, sig aldrig NEJ TAK til en kommunal plads, før du er helt sikker på at jeg har den ønskede plads til jer, da der kan være venteliste. 

Tilskud gives efter § 80 i dagtilbudsloven og søges hos pladsanvisningen. Vi ansøger sammen via borger.dk. 

Tilskud kan tidligst bevilges fra den 1. i måneden efter den måned ansøgningsskemaet er modtaget på pladsanvisningen

Du kan ikke modtage tilskud under barsel.

Har du spørgsmål i forbindelse med tilskud til privat børnepasning så kontakt kommunen.

jonna.nielsen@egekom.dk er ansvarshavende omkring tilskud. tlf.: 72599302

 

Børn fra andre kommuner

Jeg kan som selvstændig børnepasser jf. fritvalgsordingen, passe børn fra andre kommuner.

Da tilskuddet varierer fra kommune til kommune, er prisen ikke den samme for børn udenfor Egedal Kommune.

Del siden